www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=25255&kat=1
Kohtunikke laimanud saarlane astub kohtu ette

Internetiportaalis Saare maakohtu kohtunikke laimanud ja solvanud saarlane Gunnar astub märtsi lõpul kohtu ette.

Eestis karistusseadustiku kehtivuse ajal seni pretsedenditu kriminaalsüüdistuse – kohtu ja kohtuniku laimamine ja solvamine – tõid mehele 2004. aasta septembrist detsembrini portaali saarlane.ee foorumis avaldatud solvangud.

Mõnitas mitu kuud

Alustuseks püstitas oma endise elukaaslasega vara jagamise pärast riidu läinud mees portaalis küsimuse, “mida arvata meie linna kohtunikest, kas nemad tunnevad seadusi?” Seejärel mõnitas mees kohtunikke mitme kuu vältel, nimetas neid seaduserikkujateks, korrumpeerunud ametnikeks jne.

Foorumist käis korduvalt läbi ka Gunnari enda nimi, teised kommentaatorid kutsusid teda korrale ja vahendasid karistusseadustiku paragrahvi, mis näeb kohtuniku laimamise eest ette rahalise karistuse või kuni kaks aastat vangistust.

“Ja kui kohtunikud on huvitatud, et see mees kaheks aastaks trellide taha saata, siis nad on vahest nii targad, et pöörduvad saarlane.ee poole ja lasevad IP-aadressidest väljatrüki teha,” soovitas üks kommentaator novembris 2004.

2004. aasta lõpul paluski Saare maakohus Lääne ringkonnaprokuratuuril algatada Gunnari suhtes kriminaalmenetlus. Menetluse käigus nõudis uurija portaali saarlane.ee haldajalt välja solvavate kommentaaride lähtearvuti IP-aadressid.

“Internet ei ole anonüümne koht,” tõdes Lääne ringkonnaprokurör Helga Aadamsoo. “Antud juhul kasutati tuttava arvutit ja hoolimata sellest oli võimalik tuvastada kommentaari kirjutaja.”

Süüd ei näe

Mees ennast süüdi ei tunnistanud ja põhjendas solvavate kommentaaride kirjutamist sellega, et “õigusemõistmine ei ole kulgenud tema soovide kohaselt”.

Aadamsoo ütles, et juhtumi valguses võib vabalt tõmmata võrdusmärgi avalikus kohas käitumise ja virtuaalses maailmas käitumise vahele. “Internet on nagu linna keskväljak, tegemist on avaliku kohaga,” lausus ringkonnaprokurör.

Tema sõnutsi saab üle piiri minejate tegevust ja ebasündsat käitumist internetis käsitleda avaliku korra rikkumisena, mis on väärtegu ja karistatav rahatrahvi või kuni 30 päeva pikkuse arestiga.

Hoiatav juhtum

Juhul kui aga solvatakse ja laimatakse kohut, kohtunikke või teisi võimuesindajaid või avalikku korda kaitsvaid isikuid, on juba tegemist kuriteoga. Aadamsoo sõnul ei ole tema ega teiste Lääne ringkonnaprokuratuuri süüdistajate menetluses paragrahvi, mille alusel Gunnarit süüdistatakse, varem olnud.

“Tegemist on hoiatava juhtumiga. Internetti kasutades tuleb käituda korrektselt, sest kommentaarid ja sõnumid jõuavad suure hulga inimesteni ja väljaütlemistel võivad olla suhteliselt rasked tagajärjed,” sõnas prokurör.

Andres Sepp Meie Maa 11-03-2006