www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=25292&kat=1
Huvikeskus plaanib hakata töömalevlasi toitlustama

Kuna tänavu suurendab riik toetust õpilasmalevatele, taotleb ka Kuressaare Noorte Huvikeskus raha oma suvise töömaleva läbiviimiseks.

Töömaleva korraldaja, Kuressaare Noorte Huvikeskuse direktori Aare Martinsoni sõnul kuluks riigi toetus – linnalaagrites 18 krooni päevas noore kohta – eelkõige töömalevlaste toitlustamiseks.

“Tahame anda oma malevlastele ühe sooja toidukorra pärast tööpäeva,” ütles Martinson. “Selle ligi 20 000 krooniga suudame organiseerida toitlustamise, muude kulude – kasvatajate palgad, malevlaste ööbimised, transport – katmiseks tuleb veel projekte kirjutada.”

Martinsoni sõnul saab suvel töömalevas koha 120 last. “Palgaraha on lastele suures osas linna poolt antud ja kui erafirmad asjaga kaasa tulevad, annavad nemad ka,” lausus maleva korraldaja.

Aare Martinson loodab, et Kuressaare Noorte Huvikeskus riigilt malevatoetusraha saab. “Siis läheks laagri korraldamine oluliselt kergemaks,” leiab ta.

Hasartmängumaksu nõukogult saadavat toetusraha vahendab Eesti Noorsootöö Keskus. Keskuse töökasvatuse valdkonna peaeksperdi Ott Rootare hinnangul on tõenäosus, et töömalev toetusraha saab, suur.

“Oleme arvestanud toetada umbkaudu 8300 noort üle Eesti,” tähendas Rootare, kelle sõnul on huvi riigi antava malevatoetuse vastu suur.

Tänavu suureneb riiklikult toetatud malevakohtade arv kolmelt tuhandelt rohkem kui kaheksa tuhandeni. Esimest korda toetab riik malevaid otse eraldi eelarverealt, mitte enam kõrvuti teiste noorteprojektidega.

Kui seni said toetusraha eelkõige ööbimisega linnavälised rühmad, siis nüüd laieneb see õigus ka ööbimiseta linnamalevatele. Riik toetab ööbimisega laagrites noorsootööd 20 krooniga ja linnalaagrites 18 krooniga päevas. Malevatele on 2006. aasta eelarvest ette nähtud 2,7 miljonit krooni.

Monika Puutsa Meie Maa 17-03-2006