www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=25369&kat=1
Uus ehitusmäärus Pihtla valda kõrghooneid ei luba

Volikogu heakskiitu ootav Pihtla valla uus ehitusmäärus ei võimalda valda ehitada kõrgemat maja kui kolmekorruselist ning seab kindlad piirid nii elamu kui ka näiteks piirdeaia ehitusele, kirjutas vallaleht Kraater.

Ehitusmääruse eelnõu järgi on elamute lubatud suurimaks korruste arvuks poolteist korrust rannaaladel, kaks ja pool korrust väljaspool rannaalasid ja korterelamutel kolm korrust.

Elamu suurim lubatud kõrgus maapinnast on kaheksa meetrit detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kümme meetrit väljaspool detailplaneeringu koostamise kohustusega alasid ja kuus meetrit merelt visuaalselt nähtavatel rannaaladel.

“Eriti just rannaaladel on olnud probleeme sellega, et sinna tahetakse ehitada kõrgemaid maju,” ütles abivallavanem Endel Pank. “Varasem valla ehitusmäärus kahjuks ei sätestanud täpseid piire ja parameetreid, millistel tingimustel ja milliste piirangutega saab elamut ehitada.”

Ehitusmääruse uuendamise tingiski abivallavanema sõnul just asjaolu, et vana määrus on oma olemuselt ajale jalgu jäänud.

Korterelamuid saab Pihtlas rajada vaid Sandlasse ja Kõljalga, kuhu on neid rajatud juba kolhoosiajal. Korterelamute maksimaalne kõrgus on kolm korrust.

MM / Meie Maa 25-03-2006