www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=25604&kat=1
Töötuid veerandi võrra vähem

Tänavu aprilli alguses oli Saare maakonnas võrreldes möödunud aasta sama perioodiga registreeritud töötute hulk 25,7% väiksem.

Aprilli algul oli Tööturuameti Saaremaa osakonnas (TTA) registreeritud 463 töötut, mis moodustab 2,2% tööealisest elanikkonnast. Eelmisel aastal sama ajaga võrreldes on töötute arv vähenenud 25,7% ehk aasta tagasi oli töötuid arvel 623.

TTA Saaremaa osakonna direktori Kaie Lepa tetel oli märtsikuu jooksul meie maakonnas töötuna registreeritud 532 isikut, kellest esmakordselt pöördusid TTA-sse 51. Tööle rakendus märtsis 31 töötut, neist tööandjale makstava palgatoetusega rakendus viis töötut ja ettevõtluse alustamise toetust sai kaks töötut.

Töötutoetust maksis TTA eelmisel kuul 226 inimesele, seega alla poole töötutest saavad riiklikku toetust. Ülejäänud saavad kas töötukassast töötuskindlustushüvitist või ei saa üldse mingit toetust.

Eelmisel kuul suunas TTA koolitusele 24 töötut. Praegu on TTAs pakkuda 128 vaba töökohta, kusjuures märtsis lisandus 46 uut vakantsi.

Rääkides, kes olid märtsis töötuna kirjas, viitas Kaie Lepp, et kõigist registreeritud töötutest oli naisi 55%. Vabariigi keskmine naiste osakaal töötutest on aga 59. Vanuseliselt vaadates on noori (16-24-aastasi) 14% ja üle 50-aastaseid 29%. Eesti keskmised protsendid on vastavalt 12 ja 30.

MM / Meie Maa 19-04-2006