www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=25617&kat=1
Hea, et lehmad ei lenda!

Sellist ütelust on paljud meist kindlasti kuulnud ja mõned “õnnelikumad” ehk ka ise lausunud. Kes aga pole juhtunud kuulma, siis nendele selgituseks, et seda kasutatakse juhtudel kui lind on inimesele peale s...nud. Suvisel ajal laeva või praamiga sõites tuleb seda vahetevahel ikka ette.

Sellisel juhul käitumiseks on mitu võimalust. Võib hakata linde siunama stiilis “mida nad siin lendavad”, võib minna laevatekilt salongi, võib suhtuda sellesse mõistvalt ja teha enda kulul nalja, öeldes: “Hea, et lehmad ei lenda!”.

Kuressaare lennujaama lennuraja pikendamise kavaga seoses on kodanikualgatuse korras tekkinud vastuseis sellele. Ette ruttavalt tahan kiita kohalikke ajalehti, kes on seda käsitlenud ja erinevaid arvamusi avaldanud.

Kuressaare Sõnumites 6. aprillil avaldatud artiklis “Sajad linlased pole nõus Kuressaare lennuraja pikendamisega elamute suunas” on toodud ära lennuraja pikendamise vastu olevate linnakodanike seisukohad. “Ligi 300 Marientali ja Ida-Niidu elaniku” soov on “probleemile veelgi suurema tähelepanu juhtimine ja lennuraja pikendamise protsessi peatamine”. Nende väidetel halvenevad elukeskkonna tingimused müra- ja õhusaaste suurenemise tõttu.

Oma väidetele suurema kaalu saamiseks on “Ligi 300 Marientali ja Ida-Niidu elanikku” tirinud “lahingusse” Ida-Niidu lasteaia lapsed. Artiklis olevate väidete alusel on “juba praegu häiritud laste igapäevane uni ja madalalt lendavad lennukid hirmutavad õues mängivaid lapsi”. Lennuraja pikendamisega “muutub lasteaias olevate linnakodanike elu väljakannatamatuks”.

Minu poeg Sander käib Ida-Niidu lasteaias ja seepärast tahaks artiklis laste kohta kirjutatu peale ahastavalt hüüda: “Tule taevas appi!”

Hommikuti lasteaeda minnes juhtume vahel nägema maanduvat lennukit. Sander hüüab alati: “Näe, lennuk!” ja mõni kord ka lehvitab lennukile. Pole ma hommikuti näinud, et mõni laps lennuki üle lendamise ajal end hirmust pikali maha viskaks, maja seina äärde varjuks või nutma hakkaks. Ma olen kindel, et lapsele lennuk pigem meeldib kui et ta seda kardab – meenutage oma lapsepõlve. Pole ma oma poja ega õpetajate suust kuulnud, et lapsed ei saa päeval magada, sest “täna hommikul või eile õhtul lendas lennuk üle lasteaia”.

19. detsembril koguti lasteaias allkirju. Ida-Niidu Lasteaia Liblika rühma lastevanemate pöördumises nõuti, et “lennukid tõuseksid lõuna suunas ja maanduksid põhja suunas”. Kuna pöördumisel puudus koostaja nimi ja rühmaõpetaja ei teadnud, kes pöördumise rühma tõi, siis jäi neljale allkirjale minu oma lisamata, sest ei linnavalitsuse ega volikogu käest saa nõuda, et nad muudaksid lennukite maandumise ja õhku tõusmise järele tuule suunda.

Selle aasta alguses viidi lasteaias läbi lastevanemate küsitlus, millele vastas 68 lapsevanemat ehk 42% kõikidest lastevanematest. Usutavasti on need aktiivsemad lastevanemad, kes soovivad oma lastele paremaid ja tervislikumaid kasvutingimusi. 5. aprillil toimunud hoolekogu tegi küsitluse kokkuvõtete alusel linnavalitsusele kirjalikud ettepanekud. Küsitluse kokkuvõte on välja pandud kõikidesse rühmadesse. “Igapäevase une häirimist ja õues mängivate laste hirmutamist madalalt lendavate lennukite poolt” pole küsitluse kokkuvõttes ära toodud ei probleemides ega ettepanekutes. Sõna “lennuk” pole küsitluse kokkuvõttes kusagil mainitud. Järelikult kasutavad “ligi 300 Marientali ja Ida-Niidu elanikku” Ida-Niidu lasteaia lapsi vahendina oma soovide täitmiseks, mis on neist väga inetu. Kuid see pole kindlasti esimene ega viimane kord, kui lapsi “ette lükatakse”. Kahjuks!

Arusaadav on artikli lõpus toodud Tallinna Lennujaama juhatuse liikme Rein Loigu üllatus lennuliikluse tingimuste parendamise vastuseisule Kuressaares, sest lennuliiklust Kuressaares ju tegelikult pole. On vaid üks igapäevane kahe lennuga regulaarliin, millele lisaks üksikud eralennukid ja suviti kord nädalas Helsingi ja Stockholmi liin. Rein Loik teab, kui karmid nõuded esitatakse müra- ja saastenäitajatele lennuliikluse korraldamisel Euroopa Liidus.

Sama teemat käsitleb oma 12. aprilli artiklis “Lennuraja pikendamise vastu on lapsevanemad” ajaleht Meie Maa. Ära on toodud lennuraja pikendamise vastaste argumendid, allkirjade kogumise “metoodika” ja Kuressaare Lennujaama direktori Mati Tangu selgitused. Ajakirjanikud Veljo Kuivjõgi ja Andres Sepp on küsitlenud Marientali elamukvartalis elavaid inimesi ning toovad ära nende arvamused lennukite müra, lasteaia laste häirimise ja lennuraja pikendamise kohta. Artikkel on kirjutatud hea ajakirjandustava järgi – edastatakse mõlema pooleseisukohti ja ei anta hinnanguid.

Kokkuvõtteks ütlen, et:

1. hea, et linnakodanikud tunnevad muret meie linna elukeskkonna kvaliteedi pärast;

2. hea, et ajakirjandus vahendab poolt- ja vastuargumente;

3. hea, et kehtivad keskkonnanõuded, mida lennuraja pikendamise korral tuleb täita;

4. halb, et kasutatakse ära lapsi;

5. halb, et kodanikualgatuse korras protestitakse reeglina enda huvide eest, mõtlemata üldistele huvidele;

6. halb, et protestitakse ilma ennast teemaga kurssi viimata (Tallinna Lennujaama keskkonnamõjude värske uuring 08.02.2006. on avalik dokument aadressil http://www.tallinn-airport.ee/public/files/Keskkonnamoju.pdf;

7. hea, et tehakse keskkonnamõjude uuringud ja diskussioon jätkub;

8. hea, et lehmad ei lenda.

P. S. Minu elukoht on 1500 meetrit lennurajast. Lennukimürast palju sagedamini ja rohkem kuulen autode, koerte, muruniidukite ja saagide tekitatud olmemüra.

Anton Teras Meie Maa 19-04-2006