www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=25691&kat=1
Linnakoolid pakuvad vilistlastele annetusvõimalust

Esimese linnakoolina kavatseb Kuressaare Gümnaasium avada spetsiaalse arvelduskonto, millele kooli vilistlased saavad soovi korral teha annetusi näiteks praeguste õpilaste või kooli remondi toetamiseks.

"Eelkõige soovime luua kooli stipendiumifondi praegu koolis käivate õpilaste toetuseks," lausus Kuressaare Gümnaasiumi direktor Toomas Takkis. "Stipendiumifondist ei eraldataks raha vaid kooli priimustele, vaid ka näiteks kehval järjel perekondadest pärit heade ja tublide õpilaste toetamiseks."

Linn andis toetustekonto avamiseks loa

Kuressaare Gümnaasium küsis vilistlaste annetusteks eraldi arvelduskonto avamiseks luba Kuressaare linnavalitsuselt ning loa saanuna on konto praegu avamisel. Toomas Takkis ütles, et suurt annetustetulva ei julge kool esialgu küll loota, kuid annetuste teema võib suuremat kõlapinda tekitada kooli juubeliaastal. 2008. aastal täitub kooli avamisest 30 aastat.

"Vanematel koolidel on vilistlastelt toetust kindlasti palju kergem saada, kuid Kuressaare Gümnaasium on selles mõttes veel noor kool," sõnas Toomas Takkis. Tema sõnul pole KG seni suuremate annetuste ning püsiannetuste saamiseks erilist tööd teinud, kuid koolil on palju tegusaid vilistlasi, kes on kooli näiteks ürituste korraldamisel toetanud. Samuti on lapsevanemad toetanud kümmekond aastat tagasi algklasside ruumide kordategemist.

Kuna praegu on aktuaalne ka KG kümneid miljoneid kroone maksma minev suurremont, ei paneks kool kätt ette ka nendele vilistlastele, kes soovivad kooli remonti rahaliselt toetada.

"Kui keegi tahab endast kooli juurde kasvõi monumenti, võime ka sellel teemal rääkida," viskas koolidirektor nalja.

SÜG saanud vilistlastelt olulisi annetusi

Vilistlastele annetuste tarbeks eraldi arvelduskonto avamist kaaluks ka Saaremaa Ühisgümnaasium, kui soov oma endist kooli toetada peaks kooli lõpetanute seas drastiliselt kasvama. "Pole selleks propagandat teinud," kinnitas SÜG- i direktor Viljar Aro. samas meenutas ta, et 1996. aastal anti välja kooli ajalooraamat ning toona kogunes vilistlaste annetusest 100 000 krooni.

"Tollal oli see väga suur ja arvestatav summa," lisas Viljar Aro.

Veel on märkimisväärsetest summadest SÜG kooli hoolekogult saanud paarkümmend tuhat krooni nn. tahvliprojekti jaoks, mille käigus sai kool uusi tahvleid koos valgustusega.

SÜG ei ole küsinud vilistlastelt abi koolimaja hoone eelmisel aastal alanud remondi toetuseks, kuid võtaks iga annetuse heal meelel vastu.

Kuressaare Põhikooli direktor Jaan Lember lausus, et koolil pole kavas eraldi annetustekontot avada. "Seda põhjusel, et põhikool on õpilastele pigem üleminekukool ja hiljem peetakse ennast kas siis SÜG- i või KG vilistlaseks," osutas ta. "Teisalt on meil oma kooli endiste õpilastega kujunenud küllaltki head suhted kas siis üksikindiviidi või firma tasandil ja pigem on kool pakkunud vilistlastele toetamiseks välja konkreetseid projekte."

Hea koostöö märk oli näiteks möödunud aastal tähistatud kooli 45. aastapäeva juubeliks valminud kooli almanahh, mille väljaandmist kooli endised õpilased toetasid.

Vanalinna kooli direktor Sulev Soodla tunnistas, et pole annetuseteemat eriti tõsiselt seni võtnud. Seda põhjusel, et kooli esimesed vilistlased lõpetasid 1999. aastal. Pärast seda tuli Vanalinna kooli lõpetajatel läbida gümnaasiumiklassid ja osa on alles nüüd lõpetamas ülikooli. "Praegu on meie esimestel vilistlastel pigem eneseotsingu, töökoha ja eluaseme leidmise ning pereloomise probleemid," selgitas koolidirektor. "Kuid eks kunagi tulevikus hakka annetuste ja kooli toetamise temaatika ilmet võtma. Kindlasti aitavad sellele kaasa vilistlaste kokkutulekud," rääkis Sulev Soodla.

Kuressaare Sõnumid 27-04-2006