www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=56327&kat=1
Ohutusjuurdluse keskus algatas Tõllu õnnetuse juurdluse

Ohutusjuurdluse keskus otsustas algatada nädal tagasi Kuivastu sadamas parvlaevaga Tõll juhtunud õnnetuse ohutusjuurdluse.


Ohutusjuurdluse keskus korraldab väga raskete laevaõnnetuste ohutusjuurdlusi, kuid muu laevaõnnetuse ja ohtliku juhtumi korral viib keskus läbi hindamise ja otsustab, kas algatada ohutusjuurdlus või mitte. Selleks võtab keskus arvesse laevaõnnetuse või ohtliku juhtumi raskusastet, sellega seotud laeva ja lasti tüüpi ning seda, kas ohutusjuurdluse tulemused aitaksid vältida õnnetusi ja ohtlikke juhtumeid tulevikus, kirjutas ERR.


Ohutusjuurdluse keskuse juhataja Rene Arikas märkis, et Tõllu õnnetuse puhul ei olnud tegemist väga raske õnnetusega, kuid selle kohta seni kogutud andmete ning TS Laevadelt saadud informatsiooni põhjal otsustati õnnetuse asjaolude ja juurpõhjuste väljaselgitamiseks ohutusjuurdlus algatada.


"Hetkel tegeleme täiendavate andmete kogumisega selleks, et saaksime võimalikult detailise ülevaate toimunust. Osad küsitud andmed on puudu ja/või neid ei ole hetkeseisuga esitatud. Selle tulemusena ei ole meil seni täpset ülevaadet õnnetusele eelnenud perioodist ega õnnetuse hetkest," lisas Arikas.


"Võttes arvesse, et tegemist on reisilaevaga, millele on hiljuti paigaldatud kaasaegne hübriidlahendus ning otsuse tegemise hetkeks (nädal peale õnnetust) on puudu oluline info toimunu kohta, sai tehtud otsus parvlaeva Tõll ohutusjuurdluse avamise osas ning teavitatud sellest kõiki seotud osapooli. Peame väga oluliseks tegeleda reisilaevade, sh parvlaevadega aset leidvate juhtumite uurimisega selleks, et parendada nende ohutust ning vältida sarnaste juhtumite kordumist," selgitas Arikas.


ERR 28-07-2021