www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=56421&kat=5
Antropoloogid teevad eeltööd riigimaja projekteerimiseks

Kärdla uue riigi- ja kohtumaja ruumilahendus hakkab põhinema üha laiemat kasutust leidvale antropoloogilisele analüüsile.


Rakendusliku Antropoloogia keskuse (RAK) töötajad alustasid sel nädalal intervjuude ja paikvaatlustega ning plaanivad uuringu lõpetada eeloleva aasta veebruaris. Nelja päevaga viivad antropoloogid Kärdlas läbi 23 süvaintervjuud nendega, kes on potentsiaalsed tulevase riigi- ja kohtumaja asukad, kokku 15 asutusest. Lisaks teevad nad lühiintervjuusid ning paikvaatlusi, et saada terviklikum pilt praegusest töökeskkonnast.


Hiiu Leht 12-10-2021